Bæredygtig udvikling inden for miljø handler om at skabe de bedste betingelser for mennesker, dyr og klima. Det gør vi ved at tage bedre vare på naturen, fremme den og formindske vores negative klimaaftryk gennem grøn omstilling.

Roskilde Festival samler hvert år over 130.000 mennesker, som alle forbruger og påvirker miljøet – på samme måde som vi selv gør det i opbygningen af festivalen.

Vi har alle et fælles ansvar for at passe på klimaet, beskytte og fremme biodiversitet både lokalt og globalt samt skåne naturen.

Det gør vi især ved at nedbringe vores ressourceforbrug gennem anvendelse af cirkulære principper, fokusere på grønne og ansvarlige indkøb samt udvikle bedre løsninger, der tager højde for den klima- og biodiversitetskrise, som verden står midt i.

På denne side kan du lære mere om vores metoder og mål, når det handler om miljømæssig ansvarlighed.

Viden om Grøn omstilling

I udgivelsen Grønne Fodspor har vi samlet et øjebliksbillede af udvikling, potentialer, forandringer og udfordringer i vores arbejde med grøn omstilling i Roskilde Festival-gruppen.

Få indsigt i festivalens CO2e-regnskab, energiforbrug, transport, gastronomi, iværksætteri, studiesamarbejde, aktivisme, donationer og andre temaer, som vi arbejder med en del af vores grønne omstilling.

Du kan også læse om vores metoder og målsætninger, og udgivelsen fokuserer på, hvordan festivalorganisationen kontinuerligt tester og eksperimenterer for at levere nye kreative løsninger og effektive svar på vores største udfordringer.

Cirkulær festival og Ressource- og affaldsplan

Brug-og-smid-væk-kulturen er en trussel mod hele verdens tilstand, og forbrugssamfundets negative konsekvenser findes på vores festival såvel som i det omgivende samfund.

Vi vil gøre op med den negative udvikling ved hjælp af principperne i den cirkulære økonomi. Cirkulær økonomi handler om at reducere affaldsmængder gennem design, om at genbruge produkter og materialer og om at sikre mere og bedre genanvendelse af affaldet.

Vi har derfor udviklet en handleplan for vores ressource- og affaldshåndtering, som beskriver de konkrete handlinger og indsatser inden for temaerne design og forbrug, affaldshåndtering for genanvendelse samt tværgående indsatsområder

Frem mod 2024 vil vi reducere den totale affaldsmængde med 30 procent i forhold til 2019, hvilket svarer til en total affaldsreduktion på 600 tons, mens vi samtidig vil øge genanvendelsen til 55 procent.


Mere viden
  • Det Cirkulære Laboratorium
    Roskilde Festival og Tuborgfondet står bag Det Cirkulære Laboratorium, der vil give den næste generation af unge iværksættere større indflydelse, skubbe på den grønne udvikling og påvirke danskernes klimaadfærd.
  • Partnerskab med Andel
    Partnerskabet med Andel handler om at benytte mere vedvarende energi og inspirere deltagerne til at tage del i den grøn omstilling.
  • Forskning i unges klimaadfærd på RF23
    Forskningsprojektet Generation Z Survey undersøger unges klimaadfærd og -og holdninger.