Social ansvarlighed handler om etiske og sociale forhold: om mangfoldighed, tryghed, retfærdighed og lige vilkår for mennesker.

Roskilde Festival har et særligt ansvar for at styrke ungdomslivet og unges stemmer. Med over 100.000 deltagere i festivalbyen med en gennemsnitsalder på 24 år har vi en
størrelse, der forpligter.

Vi stræber efter at engagere til stillingtagen og til positive forandringer hos os selv og i kulturlivet om samtidsaktuelle temaer.

Vores indsatser har ofte afsæt i aktiviteter på selve festivalen og med en ambition om, at de også gør en forskel i omverden.

Nedenfor kan du læse om nogle af vores initiativer, der handler om mangfoldighed, tryghed og andre sociale forhold.

Nyt tema: UTOPIA


Roskilde Festival er et mødested mellem tusinder af unge stemmer og holdninger. Som ungdomskulturelt samlingssted stiller vi festivalen til rådighed som platform for unge entusiaster og aktivister, der vil engagere sig i at gøre en forskel. Vi bruger festivalbyen som en forstærker af stemmerne, der ofte har svært ved at komme til orde andre steder i samfundet.

I 2023 og gennem de kommende år sætter vi særligt fokus på fokus på, hvordan vi kan inspirere og styrke evnen til at forestille sig – og dermed skabe – en bedre fremtid. Vi kalder det UTOPIA. For vi tror, at forestillingen om det bedste er en forudsætning for at skabe det vendepunkt, der er brug for.

UTOPIA er tilgang, som både rammesætter indholdet i programmet, maden, måden vi bygger og indretter vores festivalby på – og den måde vi er sammen på i festivalens fællesskaber.

Læs om UTOPIA

Donationer: liv til unge drømme


Vi donerer al økonomisk overskud til velgørende og almennyttige formål. Siden 1970’erne har festivalen udloddet mere end 429 millioner kroner.

Vores donationer skal fungere som katalysatorer for børn og unges engagement. Donationerne skal skubbe på unges indflydelse og nye idéer for en mere bæredygtig verden – både klimamæssigt, socialt og kulturelt.

Når vi udvælger donationsformål, prioriterer vi frivillighed, mangfoldige fællesskaber og tværfaglige samarbejdsformer. Vi vil forstærke kunstens betydning i fællesskaber og stimulere vækstlagene.

I årene 2022-2025 sætter vi særligt fokus på børn og unge i sårbare livssituationer og på kunsten trivselsfremmende potentiale.

Vi vil her støtte initiativer, der udvikler, demonstrerer og formidler sammenhængen mellem kultur, trivsel og mental sundhed. For netop koblingen mellem kulturelle aktiviteter og sociale indsatser for børn og unge er et felt, der besidder et stort og endnu uforløst potentiale.

Respekt og ansvarlighed


Vi engagerer festivalens gæster og frivillige i oplysning, dialog og kampagner om det særlige fællesskab mellem de mere end 100.000 beboere i festivalbyen.

Vores erfaring er, at der kan opstå mistrivsel og dilemmaer i mødet mellem fest og respekt. Det er en udfordring, som vi deler med arrangører i andre festmiljøer.

Vi har derfor udviklet adfærdsindsatsen Orange Together, som handler om respekt for andres grænser for der i gennem at passe på festivalens særlige fællesskab. Orange Togerther har sat fokus på seksuelt grænseoverskridende adfærd, og også på positivt naboskab, god stil og adfærd til koncerter og fester samt klimavenlige handlinger.

Vores ambition med Orange Together har været at inspirere deltagerne til at sætte standarder for socialt acceptabel og respektfuld adfærd på både festivalen og i deres omverden.

Øget diversitet og lighed

Som et af Danmarks største samlingssted for ungekultur er vi med til at sætte rammerne for, hvad bæredygtige fællesskaber er og kan være.

Vi har derfor udviklet en handleplan for diversitet og lighed for hele Roskilde Festival-gruppen. Frem mod 2025 har vi sat konkrete målsætninger for vores arbejde med social bæredygtighed og nedsat tre indsatsområder, som er mangfoldighed, adfærd og trivsel.

Formålet med handleplanen er at skabe mere inviterende fællesskaber og sikre social sammenhængskraft igennem konkrete handlinger og aktiviteter. Arbejdet skal adressere sammenhængene mellem miljømæssige, sociale og kunstneriske aspekter af et øget fokus på diversitet og lighed.

Handleplan for alkoholkultur

Danske unges alkoholforbrug er steget siden 2016, og unge i Danmark indtager førstepladsen i druk sammenlignet med unge i andre europæiske lande.

Alkoholindtagelse og festkultur fylder på en ungdomskulturfestival som Roskilde Festival. Vi ser med alvor på vores rolle som vært og arrangør i forhold til unges oplevelser og erfaringer med bivirkninger og eksklusion i forbindelse med alkoholindtagelse.

Vi har en særlig forpligtelse til at skabe dialog og bevidsthed om et balanceret alkoholforbrug, så deltagerne oplever en åben og mangfoldig kultur, hvor man kan være med uden at drikke alkohol.

Vi har derfor udarbejdet en handleplan om alkoholkultur, som har til formål at skabe et trygt, reflekteret og åbent fællesskab gennem en balanceret og ansvarlig alkoholkultur.

Fokus på tilgængelighed


Roskilde Festival skal opleves som tilgængelig for alle, som elsker vores bud på festivalkultur og fællesskaber. Nogle oplever festkulturen og de tætte menneskemængder som fysiske og psykiske barrierer, mens andre oplever identitetsmæssige eller kulturelle begrænsninger.

Vi arbejder derfor konstant på at mindske barriererne for deltagelse og øge oplevelsen af både fysisk og mental tilgængelighed på festivalpladsen.

Udvikling af frivilligheden


Cirka 31.000 frivillige bidrager til at skabe Roskilde Festival. De får hjulene i festivalbyen til at dreje rundt, og de udgør sammen det unikke fællesskab, som mange forbinder med Roskilde Festival. Alle frivillige bidrager til, at Roskilde Festival kan donere hele sit overskud til velgørenhed efter festivalen.

Vores mangeårige frivillige fundament kan samtidig bruges til at udvikle ny viden om frivillighed i civilsamfundet. Vi samarbejder derfor med andre organisationer om forskning og undersøgelser af frivillighed og drivkræfterne bag engagementet.