ET DILEMMA OM GRÆNSEOVERSKRIDENDE KUNST

PUBLICERET ONSDAG 29.6.2022

Den svenske graffitikunstner Carolina Falkholt har til årets festival skabt et aktivistisk værk Pussy Ass Peace med et personligt vidnesbyrd om et overgreb på Roskilde Festival. Værket er et graffitimaleri på Glorias facade. Det forestiller en vagina med oplevelsen beskrevet henover. Det er stærkt værk med et voldsomt vidnesbyrd, som vi anerkender er vigtigt at bringe. Alligevel har vi valgt en løsning, hvor det kan tildækkes, hvis det viser sig nødvendigt. Nedenfor kan du læse hvorfor.


Vi har i flere år arbejdet med grænseoverskridende adfærd og har som en del af dette i samarbejde med Everyday Sexism Project DK opfordret vores deltagere til at dele, hvis de havde vidnesbyrd om grænseoverskridende oplevelser eller overgreb på festivalen. Det har vi, fordi vi ved, at vidnesbyrdene er nødvendige for at udbrede viden og dermed skabe forandring. Og fordi overgreb kan opleves endnu værre, hvis man går alene med dem.

Samtidig ved vi også, at vidnesbyrd kan virke både retraumatiserende og som overgreb på andre, hvis de bringes i en kontekst, hvor man møder dem uforberedt.

Carolina Falkholts værk har derfor bragt os i et svært dilemma.

På den ene side anerkender vi den aktivistiske tanke og ved og forstår vigtigheden af at aflevere sit vidnesbyrd. På den anden side udfoldes vidnesbyrdet på Glorias facade eksplicit og i stor skala og er svært at undgå, hvis man bevæger sig i områderne omkring.

Vores fokus har derfor været at give rum til vidnesbyrdet, hvor det kunne udfoldes i en kontekst, hvor deltagere har mulighed for at til- og fravælge det. Derfor advarer skilte på pladsen om indholdet, ligesom værket kan tildækkes, hvis det viser sig nødvendigt.

Vores beslutning har intet at gøre med, at Carolinas oplevelser har fundet sted på Roskilde Festival. Vi har intet ønske om at dække over, at der desværre kan finde overgreb sted på festivalen, men har tværtimod i flere år været transparente om det og arbejdet fokuseret på at foregribe det. Det kan du læse mere om her.

Vi har overvejet om vi skal gengive Carolinas værk i egne kanaler og er nået frem til at vise det ud fra en tanke om at gennemsigtighed og som anerkendelse af vidnesbyrdet.

Du kan klikke på dette link, hvis du vil se det, men vi gør samtidig opmærksom på, at det kan være voldsom læsning.